Privacyverklaring - bite coaching
729
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-729,cookies-not-set,_masterslider,_ms_version_3.9.10,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Privacyverklaring

privacyverklaring

Bite Coaching Loopbaan&Studiekeuze (hierna te noemen Bite Coaching), gevestigd aan Rietgors 3, 3641 ZA  Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens:

Bite Coaching Loopbaan&Studiekeuze
Rietgors 3
3641 ZA  Mijdrecht
+31624615380
https://www.bitecoaching.nl

Karin Terpstra-Gerards is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens bij Bite Coaching. Zij is te bereiken via info@bitecoaching.nl.

persoonsgegevens die wij verwerken:

Bite Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch of via what’s app.

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bitecoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bite Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u van dienst te zijn met loopbaancoaching en/of studiekeuzecoaching.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om deze dienstverlening uit te kunnen voeren

geautomatiseerde besluitvorming

Bite Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Het betreft programma’s voor het afnemen van persoonlijkheidstesten via internet.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bite Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres en onderzoeksverslaglegging), met het doel om in voorkomende gevallen en op aangeven van u, terug te kunnen grijpen naar onderzoeksresultaten.

delen van persoonsgegevens met derden

Bite Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bite Coaching maakt gebruik van functionele cookies.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bite Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bitecoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bite Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bite Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dat doen wij met:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • en andere methoden

Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bitecoaching.nl.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?