Ik en de Ander

Ik en de Ander

In mijn coachwerk richt ik mij in eerste instantie op de persoon die mijn coaching vraagt.

Deze persoon komt met een gerichte vraag en wil hulp bij het zoeken naar antwoorden, richtingen. Soms zoekt hij of zij bevestigingen. Het gaat meestal om ‘wat is er voor mij in het verschiet?’ Anders gezegd, ‘wat kan ík nog ontwikkelen?’ Of ‘waarin zal ik mij ontwikkelen?’

Uiteraard focussen we daarop, onderzoeken we objectief en praten we over de inzichten en de effecten daarvan.

Echter, niets is iets zonder De Ander.

De Ander is die persoon om jou heen; je collega, je huisgenoot, je echtgenoot, je kind, de leerlingen in de klas, de sportmaatjes. Iedereen met wie jij te maken hebt.

Motivatieprofiel

We weten uit ervaring, soms klik je lekkerder met die ene dan met die andere. De achtergrond hiervan is terug te vinden in ieders persoonlijke motivatieprofiel. Als je een beetje op elkaar lijkt, heb je snel een ‘gevoel van verstandhouding’. Als je wat minder op elkaar lijkt dan moet je wat meer moeite doen om elkaar te bereiken.

Soms lijken mensen helemaal niet op elkaar, dan zijn ze eerder elkaars tegenpolen en redeneren ze beide heel sterk vanuit hun eigen visie, hun eigen gelijk. Op zo’n moment spreken we van polarisatie. Het volharden in de eigen standpunten, de eigen visies. Het vól overtuiging nogmaals toelichten, benadrukken zelfs, hoe het zit.

Volgens jou. Of volgens Die Ander.

En daar zit een belangrijk punt. Die Ander redeneert exact hetzelfde: het kán niet anders dan dat mijn standpunt klopt. Die polarisatie blijft dan enorm krachtig tussen beide personen inhangen.

Vergroot dit uit en je herkent de elementaire ruzies, vetes, onderhuidse irritaties, de ‘hidden agenda’s’, de politieke uithalen … het totale onvermogen om er ‘iets’ van te maken.

Het spel begrijpen

Dat totale onvermogen is aan te pakken. Dat geloof ik. Als iedereen begrijpt hoe het werkt om vanuit je eigen visie, je eigen persoonlijke profiel, naar zaken te kijken. Want dan begrijp je ook hoe het werkt als je vanuit de andere persoonlijke motieven naar iets kunt kijken. In ieder geval begrijp je dat er zoiets is als ‘een ander persoonlijk motief’.

Het begrijpen van motieven, het begrijpen van elkaar, is tot wetenschap verworden in het Reiss Motivation Profile®. Hierin wordt uitgelegd hoe persoonlijke motivatie werkt, hoe krachtig jij kunt zijn als je vanuit je motivatie in actie komt en zelfs vanuit je motivatie leeft. En hoe jouw valkuilen eruitzien – waardoor je misschien wel té krachtig bent.

Je leert ook wat er gebeurt met je ‘tegenoverliggende pool’ en hoe jullie op elkaar inwerken.Als je dit ‘spel’ snapt en beheerst, kun je in principe met iedereen werken, overleggen, tot oplossingen komen.

Kijken naar jezelf

Dit leren beheersen vergt uiteraard kennis van deze theorie, maar ook bereidwilligheid om objectief naar jezelf te kijken, te herkennen en erkennen dat ook jij valkuilen hebt en het vergt transparantie om jezelf te láten bekijken en de vrijheid om de ander te mogen bekijken.

Stel dat jou dat lukt, dan ben jij in staat om met jouw diverse omgevingen op te trekken, te dealen met meningsverschillen, oplossingen te vinden voor ruzies of geschillen en ben je in staat om transparant te zijn in de communicatie.

Dat lijkt me nogal een opluchting. Het lijkt me ook een enorme meerwaarde als jij dit spel beheerst.

Die Ander, het team

En stel jouw hele team snapt dit! Welke mogelijkheden zie je dan voor je?

Die Ander is net zo belangrijk als Ik. Dat wordt de uitkomst van teambuilding, van samenwerking, van overleg en opbouwen.

Hoe dat werkt?

‘Teambuilding op basis van intrinsieke motivatie’ is een teamtraining waarbij we de theorie doornemen over De Wetenschap van Intrinsieke Motivatie.

Daarna gaan we er praktisch mee aan de slag.

Dat doen we door ‘te bewegen op de vloer’ – daadwerkelijk positie te kiezen op de plek die bij jou past per motief.

En dan zien we wie er bij jou staat, wie tegenover jou staat en wie er in het midden staat.

Alle posities dragen specifieke kenmerken.

Dat bespreken we ter plekke. We gaan in op de keuze van de positie, wat dat betekent in de communicatie, in de samenwerking en uiteindelijk hoe mensen binnen het team met elkaar omgaan.

De sfeer in deze training is persoonlijk, serieus en open met een vleugje humor. We houden voeling met ieders welzijn.

Ik en De Ander is de titel van mijn teambuildingswerk, waarin de overtuiging doorklinkt dat wij in staat zijn om er met elkaar ‘iets’ van te maken. Iets beters, iets mooiers, iets groters, iets nieuws…. ‘iets’.

Wil jij met jouw team aan de slag? Neem contact op en dan bespreken we de mogelijkheden.

Inspiratie

De basis van Ik en De Ander ligt misschien best wel een beetje dieper dan we over het algemeen denken. Filosofischer vooral.

Laatst zag ik een schilderij “School Boys, 2021”, geschilderd door Salman Toor.

Uit de beschrijving haalde ik het volgende, veelzeggende, stukje tekst.

“…. Zo ook in School Boys, waarop twee jongens in schooluniform tegen een muurtje hangen. Ze praten niet, negeren elkaar misschien zelfs, maar hun houding verraadt dat ze elkaar goed moeten kennen. Maar hoe goed? Misschien is de vraag van dit doek wel in hoeverre ze dat zelf weten, en in hoeverre zowel zijzelf als wij, dat ooit kúnnen weten. Dat is de grote kracht van Toors werk. Hij verbeeldt de vraag hoe je je tot de ander verhoudt, of je op de goede plek bent, in de goede tijd – en het eeuwige, knagende verlangen naar de ander. ”